Chatbot-projektin aloittaminen

Kysy nämä 10 kysymystä chatbot-toimittajaltasi

Oletko suunnittelemassa chatbotin hankkimista yrityksellesi? Kirjoitimme aiemmin chatbot-projektin kotiläksyistä. Kun ne on tehty, keräsimme yhteen kysymyksiä ja aihealueita, joista sinun on hyvä keskustella potentiaalisen chatbot-toimittajan kanssa. 

1. Mille tekniselle alustalle chatbot on tehty?

Käsite chatbot pitää sisällään monta eri merkitystä ja teknologista aspektia. Chatbot voi olla Facebook Messengerin päälle rakennettu keskustelubotti tai esimerkiksi suuryrityksen tarpeisiin kustomoitu ratkaisu.

Selvitä chatbot-ratkaisun toimittajalta, että mille tekniselle alustalle ratkaisu on rakennettu? Onko chatbot-ratkaisu yrityksen itsensä kehittämä vai myyvätkö he jonkun muun kehittämää järjestelmää? Jos järjestelmä tai sen osa on muun tahon kehittämä, mitkä osa-alueet toimitatte itse ja mitkä tulevat kumppanien kautta?

2. Tarjoatteko chatbot editorin?

Chatbot editorin avulla bottipolkuja on itse helppo muokata ilman, että sinun tarvitsee pyytää muutoksia erikseen chatbot-toimittajalta. 

3. Miten räätälöitävissä ratkaisunne on?

Monesti “one size, fits all” ei toteudu myöskään chatbottien rakentamisessa. Siksi järjestelmän räätälöitävyys on usein asia, joka on hyvä varmistaa jo alkuvaiheessa.

Pyydä chatbot-toimittajalta esimerkkejä haasteista tai ongelmista, joita varten he ovat rakentaneet kustomoituja ratkaisuja asiakkailleen.

4. Millainen on chatbotin käyttöönottoprosessi?

Liian usein ajatellaan, että chatbot on valmisratkaisu, joka kytketään päälle ja kaikki ovat tyytyväisiä. Näin asian laita ei kuitenkaan ole. Pyydä toimittajaa kuvaamaan chatbotin käyttöönoton kannalta keskeiset vaiheet ja se mitä sinulta asiakkaana kaivataan missäkin käyttöönoton vaiheessa.

5. Missä mennään todennäköisimmin metsään (jos mennään)?

Hyvällä ja kokeneella teknisen ratkaisun toimittajalla on myös kokemuksia siitä, kun kaikki ei mene niinkuin Strömsössä. Kysy avoimesti, että mitkä ovat toimittajan kokemuksen mukaan yleisimmät kohdat tai osa-alueet, joissa mennään projektissa metikköön (jos ollaan mennääkseen).

6. Millaista tukea ja apua tarjoatte?

Chatbot-hommissa pelkkä teknologia tekee harvemmin autuaaksi, vaan tarvitaan rutkasti suunnittelua ja testausta. Monesti osaavan kumppanin apu chatbotin hyödyntämisessä on erittäin arvokasta.

Pyydä chatbot-toimittajaa antamaan suositus tai esimerkki toimintamallista tai palvelusta, jota he voivat tarjota teknisen järjestelmän lisäksi.

7. Miten chatbot-järjestelmänne on integroitavissa muihin järjestelmiin?

Tärkeä osa chatbotin hyödyntämistä on se, miten järjestelmä ja siitä saatava data integroidaan yrityksen muihin järjestelmiin, kuten esimerkiksi asiakaspalveluympäristöön. Siksi yksi keskeinen asia, joka on hyvä selvittää chatbot-palveluntarjoajalta, on järjestelmän integroitavuus.

Selvitä mitä valmiita integraatioita chatbot-työkaluun löytyy ja minkälaisia kustomoituja integraatioita toimittaja on asiakkailleen tehnyt.

8. Mikä on palvelunne hinnoittelumalli?

Chatbot-projektia suunniteltaessa on hyvä haarukoida myös kustannuksia. Chatbotin hinnoittelu perustuu useimmiten yhdistelmään projektiluonteisen käyttöönottokustannuksia ja jatkuvaa, vuosi- tai kuukausipohjaista lisenssimaksua.

9. Mitkä ovat palvelunne lyhyen aikavälin kehityssuunnitelmat?

Joku voi ihmetellä miksi puhumme tässä kohtaa lyhyen aikavälin kehityssuunnitelmista. No, kaikilla toimijoilla on varmasti pitkän aikavälin suunnitelmina “kasvaa markkinoiden ykköseksi” tai “laajentua ympäri maailman”. Mutta konkreettisempaa tietoa toimittajan suunnitelmista ja kehityssykleistä saat kysymällä lyhyen aikavälin suunnitelmia.

10. Mitä toiminnallisuuksia tai parannuksia järjestelmäänne on tulossa seuraavaksi?

Tulossa oleviin ominaisuuksiin voi olla tärkeää varautua jo esimerkiksi asiakaspalvelun resursseja mietittäessä. 

Scroll to Top