Tietosuojaseloste

Keitä olemme

Olemme Lekane ja käsittelemme henkilötietojasi turvallisesti ja vastuullisesti. Ylläpidämme henkilörekisteriä, sillä keräämme liiketoimintamme kannalta oleellista tietoa asiakkaistamme, potentiaalisista asiakkaista ja näiden edustajista sekä muista henkilöistä ja yrityskumppaneistamme. 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot henkilötietoja koskevissa asioissa 

Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Lekane Oy (1982768-1), Lars Sonckin kaari 12, 02600 Espoo. Tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuojavastaava@lekane.com

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Keräämme tietoja asiakassuhteiden ylläpidon ja kehittämisen, markkinoinnin ja tuotekehityksen tueksi. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakas- tai yhteistyösopimukseen (ml. uutiskirjeen tilaus tai webinaareihin ilmoittautuminen) tai Lekanen oikeutettuun etuun (kuten suoramarkkinointi, saatavien perintä, väärinkäytösten selvittäminen). Seuraavassa tarkemmin tietojen lähteistä ja kerättävistä tiedoista: 

Asiakastiedot

Liiketoimintamme vuoksi keräämme asiakkaistamme tietoja: yhteystiedot sekä muut liiketoimintaan olennaisesti liittyvät tiedot. Yhteystietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, ammattinimike, työnantajan nimi sekä puhelinnumero. Liiketoimintaan olennaisesti liittyviä tietoja ovat esimerkiksi laskutustiedot sekä tiedot asiakassuhteen kestosta sekä tarjotuista palveluista. 

Chat-keskustelujen sisällöt

Tuotamme asiakkaillemme chat-teknologiaa sekä chatbot-ratkaisuja. Käsittelemme chatin ja chatbotin kautta lähetettyjä henkilötietoja turvallisesti. Emme ota vastuuta muista kuin pyytämiemme tietojen käsittelystä. Omilla verkkosivuillamme (Lekane.fi-sivustolla) oleva chat/chatbot-työkalun keräämät tiedot tallennetaan markkinointirekisteriimme. Asiakkaidemme sivuilla olevien chat/chatbot-ratkaisujen tiedot tallennetaan asiakkaiden omiin rekistereihin. 

Yhteydenottolomakkeet

Keräämme yhteystietoja yhteydenottolomakkeilla. Yhteydenottolomakkeita käytetään esimerkiksi uutiskirjeen tilauksen tai webinaarin ilmoittautumisen yhteydessä. Nämä tiedot tallennetaan rekistereihimme. 

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että koska webinaari-ilmoittautumisemme hoidetaan Zoom-järjestelmän kautta, kerää Zoom sinusta myös tietoa. 

Rekisterimme tiedot kerätään sinulta itseltäsi puhelimitse, verkossa sähköisten lomakkeiden kautta, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Tietoja koostuu myös tarjouksen tai sopimuksen tekemisen yhteydessä ja sopimussuhteen aikana saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Kenelle jaamme tietosi

Voimme luovuttaa tietojasi voimassaolevan lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa liiketoimintakauppojen yhteydessä. Emme myy rekistereissä olevia tietoja tai luovuta niitä muuten ulkopuolisille tahoille. 

Käytämme seuraavien palvelujen osalta henkilötietojen käsittelyyn palveluntarjoajia: 

  • asiakas- ja yhteistyökumppanitietojen ylläpito
  • uutiskirjeen lähetyslistojen ylläpito ja uutiskirjeen lähettäminen 
  • tilaisuuksiin osallistujien tietojen ylläpitoon ja käsittelyyn

Kukin palvelutarjoaja käsittelee tietosuojasopimuksen mukaisesti henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tarjoamiseksi.

Siirrämmekö tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Emme lähtökohtaisesti siirrä henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Lekane voi kuitenkin siirtää henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojenkäsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällaisessa tilanteessa Lekane käyttää asianmukaisia suojatoimia varmistaakseen tietojesi suojan, esim. soveltamalla Euroopan komission mallisopimuslausekkeita henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en). 

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Säilytämme tietoja niin kauan kuin se on tarpeellista asiakas- tai yhteistyösuhteen perusteella, tai kunnes rekisteröity pyytää tietojen poistoa. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin kyseisen henkilön lain (kuten kirjanpitolainsäädäntö) tai sopimussuhteen edellyttämät tiedot sekä tietojen poistoa koskeva tieto.  Huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettemme säilytä rekisteröidyistä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.  

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa tai virheellisten tietojen oikaisua. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä. 

Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käsittely markkina- ja mielipidetutkimusta tai näihin liittyvää profilointia varten. Lisäksi voit kieltää suoramarkkinoinnin milloin tahansa tai peruuttaa antamasi sähköisen suoramarkkinointiluvan ilmoittamalla kiellosta yllä mainittuun osoitteeseen taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestissä olevaa linkkiä kiellon tekemiseen. Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä.

Sinulla on oikeus tehdä kantelu tietosuojaviranomaiselle, jos katsot ettei tietosuojalainsäädäntöä ole noudatettu henkilötietojesi käsittelyssä.

Lisätiedot

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Tallennamme yhteystietosi asiakastietojärjestelmiin. Nämä ovat salasanalla suojattuja järjestelmiä, joihin pääsevät katselemaan vain tietojen käsittely kannalta olennaiset työntekijät tai yhteistyökumppanit. Tietoihisi eivät pääse käsiksi kuin ne työntekijät tai yhteistyökumppanit, joiden tarvitsee ne nähdä työtehtäviensä vuoksi. 

Miten toimimme tietomurron tapahtuessa

Tietomurron tapauksessa toimimme nopeasti ja vastuullisesti. 

Henkilötietoon liittyvä automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme tee henkilötietoihin liittyen profilointia. Teemme automaattista päätöksentekoa esimerkiksi silloin, jos rekisterissämme oleva on ilmoittautunut mutta ei osallistunut webinaariin: lähetämme hänelle sähköpostia seuraavaan webinaariin liittyen. 

 

Scroll to Top