Saskia Salomaa

Asiakaskokemus CX customer experience

Customer Experience (CX) is the sum of many factors

Asiakaskokemus muodostuu asiakkaan mielessä sekä tuotteesta / palvelusta että kaikesta muusta siihen liittyvästä. Asiakaskokemusta käsitellään englanninkielisissä teksteissä nimellä CX eli Customer Experience. Asiakaskokemus ei ole kiveen hakattu tila, vaan se voi vaihdella päivästä toiseen hyvinkin paljon. Asiakaskokemukseen vaikuttavat myös yrityksen ulkopuolella olevat seikat kuten esimerkiksi vaikka konkreettisesti sää tai se, onko asiakas nälkäinen ja siksi …

Customer Experience (CX) is the sum of many factors Read More »

Case Rainmaker - growing clients' online sales

Teemme yhteistyötä paitsi asiakkaidemme niin myös erilaisten palvelukeskusten ja muiden asiakaspalvelua ja myyntiä tarjoavien yritysten kanssa. Miten tällainen sitten toimii? Tämä bloggaus valottaa sitä Rainmakerin näkökulmasta. Kotimainen Rainmaker on yritys, joka on keskittynyt myyntiin Lekanen chat-työkalun avulla. Rainmakerin palvelukeskusten myyjät seuraavat asiakkaidensa verkkosivujen liikennettä ja avaavat chatin proaktiivisesti, kun myynnille tai liidien keruulle on paikka. Asiakasta palvellaan …

Case Rainmaker - growing clients' online sales Read More »

Chatbot sisäisten prosessien apuna

Chatbot as a tool for internal company processes

Pidätkö chatbottia vain yrityksen ja asiakkaan välisen kommunikaation ja myynnin edistämisen välineenä? Väärin! Chatbot on loistava työkalu myös yritysten sisäisten prosessien tehostamiseen ja kehittämiseen. Chatbotit on totuttu näkemään ensisijaisesti myynnin ja asiakaskokemuksen edistämisen välineinä, eikä syyttä. Asiakaslähtöisesti toteutettu chatbot seuraa yrityksen verkkosivustolla vierailevan toimia reaaliajassa, tunnistaa hänen tarpeensa ja ehdottaa keskustelua tarvittaessa myynti- tai asiakaspalveluhenkilön …

Chatbot as a tool for internal company processes Read More »

KPI eli key performance indicator

KPI or Key Performance Indicator

KPI:t, Key Performance Indicatorit, ovat tietyn yrityksen osaston tai funktion avainlukuja, joita seurataan systemaattisesti. Ne kertovat siitä, mihin suuntaan yrityksen toiminta on kehittymässä ja antavat osviittaa siihe, millä osa-alueilla on kehitettävää. KPI:ta vaihtelevat riippuen siitä, mitä toimintaa mitataan. Myyntiä ja/tai markkinointia voidaan tarkastella esimerkiksi yhdellä tai useammalla seuraavista KPI-luvuista: prospektien määrä lähetettyjen tarjousten määrä asiakasmäärä …

KPI or Key Performance Indicator Read More »

Mobiilikäyttäjät ja asiakaspalvelu

How to guarantee the success of the chatbot project?

Meille on kertynyt paljon kokemusta chatbotin rakentamisesta. Mitä asiakkaamme ovat sitten tehneet yhdessä kanssamme, jotta heidän bottinsa toimii hyödyllisesti? Kokosimme alle opit onnistuneista chatbot-projekteista.  VAIHE 1: CHATBOTIN RAKENTAMINEN Chatbotia kohdellaan helposti hankkeena, jossa kootaan ensin yrityksestä eri osastoilta konklaavi ihmisiä ja sovitetaan kalenterit yhteen. Kun aikoja on löytynyt, lähetetään chatbot-toimittajille palaverikutsu ja oletetaan, että palaverin jälkeen …

How to guarantee the success of the chatbot project? Read More »

Dashboard myyntijohdolle

Dashboard on myyntijohtajan uusi paras kaveri

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tämä pätee myös myynnin seurantaan. Viimeisten vuosien aikana datan visualisointi on noussut keskeiseksi teemaksi liiketoiminnan ja myynnin kehittämisessä. Dashboard on myynnin kojelauta Myynnin dashboardin ideana on antaa reaaliaikainen kuva myynnin tilasta yhdessä näkymästä. Tämä auttaa myyntiä pysymään kärryillä tilanteen kehittymisestä ja myynnin tilasta. Jos myyntijohtajalta kysytään myynnin tämänhetkisestä statuksesta, …

Dashboard on myyntijohtajan uusi paras kaveri Read More »

Mobiilikäyttäjät ja asiakaspalvelu

7 metrics for measuring online customer service

Onko yrityksesi suunnitelmissa asiakaspalveluchatin käyttöönotto tai pohditko, miten saada jo käytössä olevasta chat-palvelusta enemmän irti? Asiakaspalveluchatin mittaaminen jää helposti vähemmälle huomiolle. Keräsimme tähän blogiartikkeliin 9 esimerkkimittaria, joiden avulla voit mitata verkkoasiakaspalvelun tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Chat-keskusteluiden määrä Käytyjen asiakaspalvelukeskusteluiden määrä on yleensä yksi yleisimpiä verkkoasiakaspalvelun mittareita. Määrä antaa toki hyvän yleiskuvan, mutta se ei itsessään ole riittävä …

7 metrics for measuring online customer service Read More »

Mobiilikäyttäjät ja asiakaspalvelu

How to take mobile users into account in online customer service?

Pari vuotta sitten mobiililaitteet ohittivat ensimmäistä kertaa pöytäkoneet internetin käytössä. Trendin ennustetaan jatkuvan samana myös tulevaisuudessa – ihmiset kuluttavat sisältöjä ja asioivat entistä enemmän mobiililaitteilla. Tämä asettaa haasteen myös verkkoasiakaspalvelulle. ASIAKASPALVELUA PÄÄTELAITTEESTA RIIPPUMATTA Menestyäkseen yritys ei voi lähtökohtaisesti itse valita kanavia, joissa palvelee asiakkaitaan. Sen sijaan asiakkaita pitää palvella kaikissa niissä kanavissa, joissa asiakkaat palvelua …

How to take mobile users into account in online customer service? Read More »

Asiakaspalveluchat tuottavuus

Do you know what your customer service chat produces?

Asiakaspalveluchatin tuottavuus on kysymys, jota jokaisen chatia käyttävän yrityksen tulisi pohtia tasaisin väliajoin. Asiakaspalveluchatien käyttö verkkosivustoilla ja -palveluissa lisääntyy koko ajan, mikä on lähtökohtaisesti hyvä asia. Asiakkaat saavat verkossa nopeampaa palvelua, ja yritysten on mahdollista kasvattaa myyntiä. Mutta onko asia näin yksinkertainen? Asiakaspalveluchatin tuloksellisuutta ei voi pitää itsestäänselvyytenä Vaikka käytäntö useimmiten osoittaa, että asiakaspalveluchat tuottaa …

Do you know what your customer service chat produces? Read More »

Scroll to Top